Cennik

Składki Członkowskie

Aby zostać Członkiem Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej należy wypełnić Deklarację Członkowską, uiścić opłatę wpisową oraz roczną składkę członkowską.

1. Opłata wpisowa – 500 złotych.

2. Roczna składka członkowska (zróżnicowana ze względu na wielkość przedsiębiorstwa):
-> w przypadku jednoosobowego przedsiębiorstwa – 700 złotych,

-> w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 20 pracowników – 2 500 złotych,

-> w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 21 do 50 pracowników – 4 000 złotych,

-> w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników:
– 4 000 złotych – za pierwszy rok członkostwa w Izbie (istnieje możliwość utrzymania składki członkowskiej na stałym poziomie przez cały okres trwania członkostwa),
– 6 000 złotych – za kolejne lata członkostwa w Izbie.


 

Wyszukiwanie partnerów handlowych bez potwierdzenia zamiaru współpracy.

Ilość firm Cena PLN Zniżki dla firm członkowskich
1-5 500 +VAT Jednorazowe bezpłatnie
5-10 1000 +VAT 50%

 

Wyszukiwanie partnerów handlowych z potwierdzeniem zamiaru współpracy.

Ilość firm Cena PLN Zniżki dla firm członkowskich
1-5 1000 +VAT 50%
5-10 2000 +VAT

 

Umieszczanie oferty swojej firmy w kwartalnym biuletynie wysyłanym do Izraela/Polski.

Rodzaj ogłoszenia Cena PLN Zniżki dla firm członkowskich
Jednorazowe 200 +VAT 100 +VAT

 

Organizacja indywidualnej misji z PL do IZR (każdy uczestnik pokrywa samodzielnie koszty zakwaterowania, wyżywienia i przelotu; możliwość skorzystania ze zniżek oferowanych przez Izbę).

Ilość spotkań Cena PLN
Do 5 3000 +VAT
Powyżej 5 5000 +VAT