Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza została organizacją wspierającą 9. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

Data: 16-18.10.2019
Lokalizacja: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
ul. plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice

Więcej informacji jest dostępnych w linku poniżej:
https://ekmsp.eu/

----

Polish-Israeli Chamber of Commerce became a supporting organization of 9. European Congress of Small and Medium Sized Enterprises.

SMEs are the main topic of European Congress of Small and Medium Sized Enterprises. The most important people in our country, representatives of science, politics, economy and foreign delegates of the Congress will speak about the possibilities and challenges which faces entrepreneurs. The main slogan of their discussion with SME is „Science – Business – Self-government. TOGHETER FOR ECONOMY”.

Date: 16-18.10.2019
Venue: International Congress Centre in Katowice
1 Slawika and Antalla Square
40-163 Katowice, Poland

More details are available below:
https://ekmsp.eu/en-us/