Ambasada Izraela w Polsce, Ministerstwo Gospodarki i Przemysłu Izraela, Izraelski Instytut Eksportu, The Heart oraz Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza zapraszają do wzięcia udziału w:

ISRAEL FINTECH and INSURTECH DAY
data: 03.04.2019 
miejsce: The Heart Warsaw, pl. Europejski 1, 38. piętro

Link do formularza rejestracyjnego znajduje się poniżej: 
https://goo.gl/forms/Q8rmKrBFTHwVHzVZ2

----

The Embassy of Israel in Poland, Ministry of Economy and Industry of Israel, Israel Export Institute, The Heart and Polish-Israeli Chamber of Commerce invite to take a part in:

ISRAEL FINTECH and INSURTECH DAY
date: 03.04.2019 
venue: The Heart, pl. Europejski 1, 38th floor

If you would like to register, please click below: 
https://goo.gl/forms/Q8rmKrBFTHwVHzVZ2