MEDINISRAEL is the largest medical event in Israel. On March 25-28 in Tel Aviv, experts from all around the world will meet in order to jointly face the opportunities and challenges posed by the digitization of medical care.

The Trade Department of the Embassy of Israel offers a free service of arranging meetings with selected companies, technology scouting and preparation of a tailor-made agenda.

For further details please contact: 
monika.siek@israeltrade.gov.il 
or explore the website: 
https://www.medinisraelconf.com/

----

MEDinISRAEL to największe wydarzenie medyczne w Izraelu. W dniach 25-28 marca br.,Tel Awiw zgromadzi ekspertów z całego świata, którzy wspólnie zmierzą się z szansami i wyzwaniami, jakie stawia digitalizacja opieki medycznej.

Departament Handlowy Ambasady Izraela oferuje bezpłatną usługę aranżowania spotkań 
z wybranymi firmami, scoutingu technologii oraz przygotowania indywidualnego programu wyjazdu.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę o kontakt pod adresem: monika.siek@israeltrade.gov.il
lub zapoznanie się ze stroną internetową wydarzenia:
https://www.medinisraelconf.com/