Na początku listopada 2018 roku ukazało się specjalne wydanie wiodącego magazynu biznesowo-ekonomicznego w Izraelu The Marker, które zostało poświęcone Polsce, setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez kraj oraz promocji polskich produktów i usług na rynku izraelskim. Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza wsparła wydanie magazynu, zachęcając polskich przedsiębiorców do zaprezentowania swojej oferty, poprzez publikację reklamy lub artykułu sponsorowanego. W magazynie, poza prezentacją wybranych polskich firm i instytucji znalazła się m.in. wypowiedź Pana Prezydenta RP – Andrzeja Dudy oraz Pani Ambasador Izraela w Polsce - Anny Azari. 

Magazyn The Maker wydawany jest raz w miesiącu jako specjalny dodatek do biznesowej części izraelskiego dziennika Haaretz i dociera do kilkudziesięciu tysięcy czytelników.

Link do magazynu The Marker poświęconego polsko-izraelskim relacjom biznesowym znajduje się tutaj.

***

In November 2018, the special edition of  the leading business and economic magazine in Israel The Marker, devoted to Poland,  100th anniversary of Poland's independence and the promotion of Polish products and services on the Israeli market, was published. Polish-Israeli Chamber of Commerce supported the publication of the magazine, encouraging Polish entrepreneurs to present their offer through the publication of an advertisement or a sponsored article. In addition to the presentation of selected Polish companies and institutions, you will find in the magazine a statement of the President – Andrzej Duda and the Ambassador of Israel to Poland - Anna Azari.

The Maker Magazine is published every month as a special addition to the business part of the Israeli newspaper Haaretz and reach tens of thousands of readers,.

Link to The Marker Magazine devoted to the Polish-Israeli business relations you will find here.