Oferta PICC

  • Współpraca z wiodącym magazynem biznesowo-ekonomicznym w Izraelu, The Marker. Możliwość publikacji artykułu i reklamy w magazynie The Marker.
  • Współpraca z Federacją Izraelskich Izb Gospodarczych (organizacją gospodarczą, która reprezentuje sektor handlowy i usługowy w Izraelu), przy tworzeniu kwartalnego biuletynu, którego celem jest przestawianie bezpośrednich ofert polskich i zagranicznych firm izraelskim przedsiębiorcom.
  • Organizacja konferencji w Izraelu/Polsce
  • Organizacja misji gospodarczych do Izraela/Polski.
  • Organizacja spotkań B2B pomiędzy polskimi a izraelskimi przedsiębiorcami oraz kojarzenie partnerów biznesowych.
  • Organizacja spotkań networkingowych adresowanych do Członków PICC oraz Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Izbą.
  • Organizacja Speed Business Mixerów.
  • Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
  • Pomoc w działaniach marketingowych i PR Przedsiębiorców.
  • Udostępnianie informacji nt. targów, misji oraz wydarzeń specjalnych w Polsce oraz w Izraelu.
  • Oferowanie zniżek dla Członków na lokalne, krajowe i międzynarodowe wydarzenia specjalne, kongresy, konferencje i szkolenia itp.