Mamy przyjemność zaprosić Państwa na misję gospodarczą do Izraela organizowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą w dniach 05.09.2017 - 09.09.2017. Będzie to niepowtarzalna okazja do uczestniczenia w Targach DLD Tel Aviv Innovation Festival, poznania realiów rynku izraelskiego oraz rozmów B2B z przedsiębiorcami z Izraela.

DLD Tel Aviv Innovation Festival  to największe międzynarodowe spotkanie liderów branży Hi-Tech, nowopowstałych start’upów, venture capitals, aniołów biznesu, wiodących międzynarodowych koncernów oraz liderów branży takich jak: Google, Microsoft, Amazon, GM, Kimberly Clark, Amdocs, Facebook i wielu innych.

Koszt Misji to  6900 PLN+ VAT za osobę

Powyższa cena obejmuje koszt biletów samolotowych na trasie Warszawa-Tel Awiw-Warszawa (klasa ekonomiczna liniami Wizz Air), ubezpieczenia, uczestnictwa w konferencjach i imprezach podczas DLD w dniach 6 i 7 września, noclegów w 3 gwiazdkowym hotelu  w sąsiedztwie miejsca, gdzie odbywać się będzie DLD, transferów z/na lotnisko oraz przejazdów wewnętrznych dla wszystkich uczestników misji, broszury reklamowej z opisem profili uczestników Misji, a także koszty organizacji spotkań m.in. spotkania networkingowego w dniu 7 września z udziałem firm izraelskich, spotkania ze Startup Nation Central w dniu 8 września, czy spotkania z  WPHI również 8 września.

Dodatkowo w dniu 9 września (sobota) – z uwagi na dzień świąteczny i brak przelotów – KIG przewiduje zorganizowanie wycieczki do Jerozolimy (tylko dla zainteresowanych – udział wycieczce to dodatkowy koszt 600 PLN +VAT za osobę). Osoby nie zainteresowane wycieczką mogą zagospodarować samodzielnie czas wolny w dniu 9.09.

Koszty udziału w Misji stanowią koszty uzyskania przychodów.

Firmy uczestniczące w misji będą miały możliwość umieszczenia swoich krótkich ofert w serwisie informacyjnym Federacji Izraelskich Izb Przemysłowo-Handlowych, co potencjalnie wzmocni efekt promocyjny.

Wyjątkowo w tym roku firmy biorące udział w misji gospodarczej do Tel Awiwu będą miały możliwość wystawienia swoich materiałów promocyjnych podczas DLD na stoisku WPHI. Ponadto na stoisku będzie możliwość aranżowania spotkań handlowych.

Krajowa Izba Gospodarcza przyjmuje zgłoszenia na Misję do 7 sierpnia. Aby zarejestrować swoją firmę prosimy o wypełnienie formularza TUTAJ.

Tłumaczenia nie są przeiwdziane, stąd osoby biorące udział w Misji powinny posługiwać się językiem angielskim.

***

We have the pleasure to invite you to participate in the economic mission to Israel organized by the National Chamber of Commerce 05.09.2017 - 09.09.2017. The organized mission is a great opportunity to participate in the DLD Tel Aviv Innovation Festival, as well as to learn about realities of the Israeli market and to participate in B2B meetings with Israeli entrepreneurs.

DLD Tel Aviv Innovation Festival it is an international Hi-tech gathering will feature hundreds of startups, VC’s, angel investors, leading multinationals and industry leaders such as Google, Microsoft, Amazon, GM, Kimberly Clark, Amdocs, Facebook and many more. 

The cost of Mission is 6900 PLN + VAT per person

The above price includes the cost of plane tickets on the route Warsaw-Tel Aviv-Warsaw (economy class Wizz Air), insurance, participation in conferences and events during the DLD on 6th and 7th September, accommodation in a 3 star hotel, airport transfers for all Mission participants, an advertising brochure with a description of Mission participants' profiles, as well as the cost of organizing meetings, among others, a networking meeting on 7th September with Israeli companies, a meeting with Startup Nation Central on 8th September and meeting with WPHI also on 8th September.

Adittionally, on 9th September (Saturday) - due to the holiday and no flights - National Chamber of Commerce provides a trip to Jerusalem (only for interested participants - an extra cost of the trip is 600 PLN + VAT per person). Participants, who are not interested in the trip, can arrange their free time on 9th September.

The costs of participation in the Mission are tax deductible expenses.

Companies participating in the economic mission will have the opportunity to place their short offers in the information service of the Federation of the Israeli Chambers of Commerce, what potentially will boost the promotional effect.

Exceptionally, companies participating in the economic mission to Tel Aviv will have the opportunity to exhibit their promotional materials during DLD at the WPHI stand. Moreover, there will be an opportunity to arrange business meetings at this stand.

The National Chamber of Commerce accepts applications until 7th of August. In order to register your company, please complete the form HERE.

There will be no translations, so Mission participants the should speak English.