Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza objęła Honorowym Patronatem wydarzenie FinTech Digital Congress & InsurTech Digital Congress, organizowane przez MMC Polska w dniach 23-24 listopada 2017 roku w Hotelu Westin w Warszawie.

Z tej okazji specjalnie dla wszystkich Członków Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej został przygotowany voucher, który uprawnia do jednorazowej zniżki w wysokości 700 zł. W celu rezerwacji vouchera prosimy o kontakt do 29 września 2017 roku:

Agnieszka Posłuszna
Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza
tel. +48 511 436 758
tel. (+48-22) 830 61 01
a.posluszna@polishisraeli.org

FinTech Digital Congress & InsurTech Digital Congress zapewnia ekskluzywne forum wymiany pomysłów i doświadczeń. Wydarzenie ma na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez promowanie rozwiązań technologicznych, biznesowych, finansowych oraz ubezpieczeniowych w międzynarodowym środowisku. Platforma skupia uczestników i twórców dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu, w tym przedstawicieli sektora finansowego, start-upów, firm innowacyjnych, funduszy inwestycyjnych, inwestorów.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronach: FinTech oraz IsurTech.

***

Polish-Israeli Chamber of Commerce took the Honorary Patronage of FinTech Digital Congress & InsurTech Digital Congress, organized by the MMC Poland on 23-24 November 2017 in The Westin Warsaw Hotel.

On this occasion, for all Members of the Polish-Israeli Chamber of Commerce a special voucher was prepared. The voucher entitles Members to the discount of PLN 700. In order to reserve a voucher, please contact us by 29 September 2017:

Agnieszka Posłuszna
Polish-Israeli Chamber of Commerce
tel. +48 511 436 758
tel. (+48-22) 830 61 01
a.posluszna@polishisraeli.org

FinTech Digital Congress & InsurTech Digital Congress provide exclusive forum for exchanging ideas and experiences. The event support entrepreneurship by promoting technological, business, financial and insurance solutions in an international environment. The platform brings together participants and creators of dynamically growing industries including representatives of the financial sector, start-ups, innovative companies, investment funds, investors.

More information about the event you can find on the websites: FinTech and InsurTech.