Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza objęła Honorowym Patronatem wydarzenie FinTech Digital Congress & InsurTech Digital Congress, które odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 r. w Hotelu Westin w Warszawie.

Krajowe sektory FinTech oraz InsurTech dynamicznie się rozwijają. Polskie firmy stają się atrakcyjnymi partnerami biznesowymi na arenie międzynarodowej. Jakie są aktualne trendy światowego rynku? 10 i 11 maja podczas wiosennej edycji FinTech & InsurTech Digital Congress światowi eksperci będą rozmawiać na temat przyszłości sektora finansów i ubezpieczeń.

10 i 11 maja 2018 w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się IV edycja elitarnego forum wiedzy FinTech & InsurTech Digital Congress. Wydarzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na merytoryczną wiedzę z zakresu nowych technologii oraz finansów. “Uważam, że tego typu wydarzenia jak FinTech & InsurTech Digital Congress są bardzo wartościowe. Tu można w szybki i efektywny sposób zapoznać się z najnowszymi trendami i ich wpływem na klientów i biznesy. Ilość i tempo powstawania nowych rozwiązań, często wzajemnie powiązanych, otwiera olbrzymie szanse, ale może być także przytłaczająca. Taka konferencja, skupiona na aspektach praktycznych,  daje szanse na głębsze poznanie tych trendów, wymianę doświadczeń, poznanie innych osób, które być może w tej samej technologii eksperymentują i nawiązywanie wzajemnie synergii biznesowych, które pomagają z tych technologii skorzystać najbardziej efektywnie."“- mówi Dorota Zimnoch, Międzynarodowy Ekspert branży FinTech oraz InsurTech.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie: FinTech

***

Polish-Israeli Chamber of Commerce took the Honorary Patronage of FinTech Digital Congress & InsurTech Digital Congress, which will be on 10-11 May 2018 in The Westin Warsaw Hotel.

The national sectors FinTech and InsurTech are dynamically developing. Polish companies are becoming attractive business partners in the international arena. What are the current trends in the global market? On 10-11 May, during the Spring edition of FinTech & InsurTech Digital Congress, global experts will talk about the future of the finance and insurance sector.

On 10-11 May 2018 at The Westin Warsaw Hotel, the 4th edition of the elite knowledge forum FinTech & InsurTech Digital Congress will take place. The event is a response to the market demand for substantive knowledge of new technologies and finance. "I think that events like FinTech & InsurTech Digital Congress are very valuable. Here you can quickly and effectively learn about the latest trends and their impact on customers and businesses. The number and speed of new solutions, often interrelated, opens up huge opportunities, but it can also be overwhelming. Such a conference, focused on practical aspects, gives a chance for a deeper understanding of these trends, sharing experiences, meeting other people who maybe experimenting in the same technology and establishing mutual business synergies that help using these technologies most effectively. " Dorota Zimnoch, International Expert of the FinTech industry and InsurTech.

More information about the event you can find on the website: FinTech.