Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza została partnerem IV edycji Kongresu Bezpieczeństwa Żywności „Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań źródłem sukcesu w biznesie”, organizowanego przez IFS Office Central & Eastern Europe. Kongres odbędzie się 11 października 2017 roku w Centrum Konferencyjnym POLIN.

Członkowie Izby mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 400 zł + VAT, rejestrując swój udział w Kongresie na stronie.

Wydarzenie stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa żywności, nowych technologii, dostępu do rynku, bezpieczeństwa biznesu oraz globalnej logistyki.

W ramach wydarzeń towarzyszących Kongresowi odbędzie się wystawa innowacyjnych technologii, produktów, opakowań i rozwiązań logistycznych. Celem wystawy jest zapoznanie uczestników Kongresu z osiągnięciami poszczególnych wystawców. Uczestnikami Kongresu będą m.in. przedstawiciele prasy fachowej, przedstawiciele producentów produktów spożywczych, sieci handlowych, firm handlowych i logistycznych, którzy mogą być zainteresowani produktami prezentowanymi na wystawie.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie.

***

Polish-Israeli Chamber of Commerce became a partner of 4th edition of the Food Safety Congress "Food Quality and Safety and the Use of Innovative Solutions to Success in Business", organized by the IFS Office Central & Eastern Europe. The Congress will take place on 11 October 2017 at the POLIN Conference Center.

Members of the Chamber may use from a discount in the amount of PLN 400 + VAT, registering for the conference at the website.

The event is a platform for sharing knowledge and experience in food safety, new technologies, market access, business security and global logistics.

As part of the events accompanying Congress will be an exhibition of innovative technologies, products, packaging and logistics solutions. The purpose of the exhibition is to familiarize Congress participants with the achievements of individual exhibitors. Participants in the Congress will include: Representatives of the professional press, representatives of food manufacturers, retail chains, trade and logistics companies who may be interested in the products presented at the exhibition.

More information about the event you can find on the website.