W dniach 6-9 marca 2017r. w Tel-Awiwie odbędzie się konferencja MEDinISRAEL poświęcona wyrobom medycznym oraz technologiom informacyjnym w służbie zdrowia. Uczestnicy z ponad 60 krajów połączą siły z izraelskimi firmami, prezentując najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania oraz praktyki w zakresie nauk przyrodniczych.

MEDinISRAEL oferuje unikalną możliwość spotkania znakomitych myślicieli, twórców polityki zdrowotnej i inwestorów, zwiedzenia izraelskich szpitali oraz nawiązania kontaktów biznesowych. Link do strony wydarzenia znajduje się tutaj.

Departament Handlowy Ambasady Izraela w Polsce oferuje usługę umawiania spotkań B2B, a także zorganizowania dedykowanego harmonogramu wyjazdu.

***

Conference MEDinISRAEL will take place 6-9 March 2017 in Tel-Aviv and will be dedicated to medical products and information technologies. Participants from over 60 countries will join forces with Israeli companies presenting the best and most innovative solutions and practices in the field of natural sciences.

MEDinISRAEL offers a unique opportunity to meet great thinkers, health policy makers and investors, to visit Israeli hospitals and to establish business contacts. Link to the event you will find here.

Commercial Department of the Embassy of Israel in Poland offers the service of arranging B2B meetings as well as preparing a dedicated agenda of departure.