Współpraca PICC z wiodącym magazynem biznesowym w Izraelu

Dzisiaj do kilkudziesięciu tysięcy czytelników w Izraelu trafiło specjalne wydanie magazynu The Marker poświęcone dwustronnym relacjom pomiędzy Polską a Izraelem. Zostało ono przygotowane przez naszą Izbę, wspólnie z redakcją czasopisma.

W numerze, poza prezentacją wybranych polskich firm i instytucji, znalazła się wypowiedź Wiceminister Rozwoju Gospodarczego, pani Jadwigi Emilewicz, dotycząca m.in. sektora badawczo-rozwojowego w Polsce, jak również wywiad z Prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, panią Małgorzatą Zalewską oraz informacje o stworzonym przez Polski Fundusz Rozwoju programie „Start in Poland”.

Magazyn The Marker wydawany jest raz w miesiącu jako specjalny dodatek do biznesowej części izraelskiego dziennika „Haaretz”.

Poświęcony Polsce magazyn poprzedzał, planowane na listopad 2016 roku, rozmowy G2G w Izraelu oraz organizowaną przez Ambasadę RP w Tel Awiwie oraz Polsko-Izraelską Izbę Gospodarczą konferencję „Poland’s Best Sellers”.

Link do magazynu The Marker znajduje się tutaj.

***

PICC cooperates with the leading business magazine in Israel

Today, a special edition of The Marker Magazine, dedicated to bilateral relations between Poland and Israel, went to thousands of readers in Israel. It has been prepared by our Chamber, together with the editors of the magazine.

In the magazine, except the presentation of selected Polish companies and institutions, there is a statement of the Deputy Minister of Economic Development of the RP, Ms. Jadwiga Emilewicz, concerning the research and development sector in Poland, as well as, an interview with the President of the Warsaw Stock Exchange, Ms. Małgorzata Zaleska and also information about program “Start in Poland”, prepared by the Polish Development Fund.

The Marker Magazine is published every month as a special addition to the business part of the Israeli newspaper "Haaretz".

The magazine dedicated to Poland, has preceded G2G talks in Israel, planned on November 2016, as well as, the conference “Poland’s Best Sellers” organized by the Embassy of RP in Tel Aviv and the Polish-Israeli Chamber of Commerce.

Link to The Marker Magazine you will find here.