W związku z dynamicznym rozwojem relacji gospodarczych między Izraelem a Polską, jak również w związku z ogromnym sukcesem, jaki odniosło w 2016r. listopadowe wydanie magazynu The Marker, poświęcone polsko-izraelskim relacjom biznesowym, obserwujemy niesłabnący popyt na kolejne wydanie magazynu i mamy przyjemność zaproponować Państwu możliwość promocji firmy lub regionu w wiodącym czasopiśmie biznesowo-ekonomicznym w Izraelu, The Marker. Oferujemy 15% zniżki na publikację artykułu lub reklamy w magazynie dla wszystkich Członków Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej. W listopadzie 2017 r. drugie wydanie magazynu The Marker będzie poświęcone Polsce oraz promocji polskich produktów i usług na rynku izraelskim. Jest to wyjątkowa okazja dla polskich przedsiębiorców do zaprezentowania swojej firmy i nawiązania kontaktów biznesowych.

Tutaj znajduje się przykład publikacji magazynu The Marker poświęcony Polsce.

Magazyn The Marker dociera do ponad 45 000 czytelników miesięcznie. Większość z nich to osoby z wyższym wykształceniem, biznesmeni, menedżerowie, dyrektorzy finansowi oraz naukowcy. Magazyn jest kupowany przez abonentów (35 000 czytelników) i jest dystrybuowany przez sieć księgarni w Izraelu. Linie lotnicze EL-AL dystrybuują kopie magazynu The Marker w pierwszej klasie oraz klasie biznesowej. Reklamodawcy mogą otrzymać bezpłatnie uzgodnioną liczbę kopii magazynu dla swoich klientów.

Poniżej znajdziecie Państwo cennik stron magazynu The Marker. Serdecznie zapraszamy Państwa do promocji w wiodącym izraelskim czasopiśmie. W sprawie możliwości publikacji prosimy o kontakt:

Agnieszka Posłuszna
Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza
tel. +48 511 436 758
tel. (+48-22) 830 61 01
a.posluszna@polishisraeli.org

Cennik magazynu The Marker  – listopad 2017:

 1. 1 strona w pierwszej połowie magazynu – 1200 Euro
 2. 1/2 strony w pierwszej połowie magazynu – 850 Euro
 3. 1 strona w drugiej połowie magazynu – 1000 Euro
 4. 1/2 strony w drugiej połowie magazynu – 750 Euro
 5. Tylna okładka – 1700 Euro
 6. Dwie środkowe strony magazynu – 2000 Euro
 • Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 17%
 • Koszty tłumaczenia (z jęz. angielskiego na jęz. hebrajski) – 75 euro za stronę

 ***

In view of the development of business ties between Israel and Poland and following the great success of November 2016 The Marker issue devoted to Polish-Israeli business relations, we observe the demand for another The Marker issue and we have a pleasure to propose you an opportunity to promote your company or region in the leading business and economic magazine in Israel, The Marker. We offer a 15% discount on the publication of an article or an advertisement in the magazine for all Members of the Polish-Israeli Chamber of Commerce. In November 2017, the second edition  of The Marker Magazine will be devoted to Poland and the promotion of Polish products and services on the Israeli market. It is an exceptional occasion for Polish entrepreneurs to present their companies and establish business contacts.

Here you will find the example of magazine publication dedicated to Poland.

The Marker Magazine gets through to more than 45,000 readers monthly. Most of them are people with higher education, businessmen, managers, financial directors and scientists.

The magazine is bought by subscribers (35,000 readers) and it is distributed through the network of bookstores in Israel. The EL-AL airlines distribute copies of The Marker Magazine in their business class and first class. Advertisers may receive an agreed number of copies for a free-of-charge distribution among their clients.

Please find below the pricelist of pages in The Marker Magazine. If you are interested to promote your company or region in The Marker Magazine, we kindly request to contact:

Agnieszka Posłuszna
Polish-Israeli Chamber of Commerce
tel. +48 511 436 758
tel. (+48-22) 830 61 01
a.posluszna@polishisraeli.org

Prices for The Marker advertising – November 2017:

 1. 1 page before center – 1200 Euro
 2. 1/2 page before center – 850 Euro
 3. 1 page after the center – 1000 Euro
 4. 1/2 page after the center – 750 Euro
 5. Back cover – 1700 Euro
 6. Double spread center – 2000 Euro
 • VAT at the rate of 17% shall be added
 • Translation costs (from English to Hebrew) – 75 Euro per page