W dniach 12-14 września 2017r. w Tel Aviv Convention Center odbędą się targi oraz konferencja branży wodnej, WATEC Israel. Konferencji będzie towarzyszyło wiele imprez i paneli dyskusyjnych. Tegoroczna edycja konferencji zaprezentuje nowatorskie i holistyczne podejście do kwestii gospodarki wodnej. WATEC V.I.P: Vision, Innovation, Practice (Wizja, Innowacja, Praktyka) – oznacza miejsce, w którym spotkają się wizjonerzy, decydenci polityczni, przedsiębiorcy, dostawcy gotowych rozwiązań oraz klienci z różnych sektorów gospodarki.

Podczas konferencji WATEC odbędzie się również CleanVest Summit. W trakcie tej sesji dla inwestorów odbędzie się dyskusja na temat wyzwań stojących obecnie przed branżą wodną.

Kontakt:
Departament Handlowy Ambasady Izraela
Monika Siek
tel: +48 22 597 05 49
monika.siek@israeltrade.gov.il

***

On 12-14 September 2017 the Tel Aviv Convention Centre will host a water industry fair and conference, WATEC Israel. The conference will be accompanied by many events and panel discussions. This year's edition of the conference will present an innovative and holistic approach to water management. WATEC V.I.P: Vision, Innovation, Practice – a meeting place for visionaries, policy makers, entrepreneurs, as well as established solution providers and clients from different industries.

WATEC conference will be accompanied by the CleanVest Summit. During this session, investors will discuss the challenges facing the water sector.

Contact:
Commercial Department of the Embassy of Israel
Monika Siek
tel: +48 22 597 05 49
monika.siek@israeltrade.gov.il