Szanowni Państwo!

 

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w webinarium organizowanym przez jednego z członków naszej Izby - Spółkę KPMG.

 

Temat: Bezpieczeństwo systemów automatyki przemysłowej okiem praktyka.

 

Podczas webinarium będą Państwo mieli okazaję do zapoznania się z obserwacjami w zakresie przyczyn najczęstszych problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej oraz sposobami, w jaki można im przeciwdziałać.

Pełna separacja systemów automatyki przemysłowej od sieci biurowych to mit. Systemy automatyki przemysłowej projektowane były z myślą o niezawodności, bez uwzględnienia dzisiejszych uwarunkowań związanych z cyberprzestępczością. Przestarzałe systemy, protokoły niezapewniające bezpieczeństwa, problemy z wyeliminowaniem znanych podatności to tylko wybrane wyzwania z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej.

W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy do udziału w godzinnym webinarium, które rozpocznie się 28 czerwca o godzinie 11:00. Udział jest bezpłatny.

 

Zapisy i więcej informacji na stronie: Webinarium KPMG

 

 

***

 

 

Dear Sirs!

 

We would like to cordially invite you to the webinar organized by one of the members of our Chamber - KPMG.

 

Subject: Security of industrial automation systems with the eye of a practitioner.

 

During the webinar, you will have the opportunity to familiarize yourself with the observations regarding the causes of the most common problems with ensuring the security of industrial automation systems and the ways in which they can be counteracted.

Full separation of industrial automation systems from office networks is a myth. Industrial automation systems were designed with reliability in mind, without taking into account today's conditions related to cybercrime. Outdated systems, protocols that do not provide security, problems with elimination of known vulnerabilities are only selected challenges in the field of cyber security of industrial automation systems.

In order to get acquainted with the details, we invite you to participate in an hour-long webinar, which will start on June 28 at 11:00. Participation is free.

 

Sign up and find more information at: KPMG Webinar