Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Udział w projektowaniu, tworzeniu i aktualizowaniu strony internetowej Izby:

  • Rozwijanie i ulepszanie dotychczasowych rozwiązań informatycznych
  • Tworzenie atrakcyjnych interfejsów dla realizowanych w Izbie projektów IT
  • Możliwość wdrażania autorskich projektów i rozwiązań na międzynarodowym rynku za pośrednictwem Izby
  • Pomoc w kwestiach technicznych
  • Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań