Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektowanie, organizowanie i realizacja projektów o tematyce kulturalnej i historycznej:

  • Udział w realizacji projektów (konferencji, misji gospodarczych, wydarzeń kulturalnych, warsztatów itp.) o zasięgu międzynarodowym
  • Aktywna współpraca z pracownikami z innych działów Izby w Polsce i Izraelu
  • Zaangażowanie w opracowywanie treści i materiałów na potrzeby organizowanych eventów