Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Koordynowanie działań zespołów projektowych w Polsce oraz Izraelu:

  • Udział w realizacji projektów (konferencji, misji gospodarczych, wydarzeń kulturalnych, warsztatów itp.) o zasięgu międzynarodowym
  • Aktywna współpraca z pracownikami z innych działów Izby w Polsce i Izraelu
  • Tworzenie raportów z przebiegu działań podejmowanych przez Izbę
  • Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych kontaktów z członkami i partnerami Izby
  • Inicjowanie autorskich projektów